Reglement

Wedstrijdreglement NJGT

De wedstrijden zijn qualifying conform de daarvoor geldende NGF normen. Er wordt in drie categorieën gespeeld:

1.

Categorie 1. Handicap      0.0 – 18.0 – 18 holes strokeplay, nettoscore, obv beste brutoscore

Categorie 2. Handicap    18.1 – 36.0 – 18 holes stableford

Categorie 3. Handicap   36,1 – 54,0 –  9 holes stableford vanaf de oranje tee’s Indien handicap lager als 50.0 mag men ook vanaf de rode tee starten

2.

Per wedstrijd zijn er per categorie een 1ste, 2de en een 3de nettoprijs. De organiserende vereniging zorgt voor deze prijzen. De club draagt verder zorg voor de longest drive- en neary-prijzen in categorie 1, 2 en 3. (Naar eigen invulling)

In categorie 1 wordt er ook een prijs voor de laagste brutoscore gegeven. Voor de slotwedstrijd zijn er naast de 1ste, 2e en 3e clubprijs en per categorie een 1ste, 2de en een 3de individuele prijs. De club die de slotwedstrijd organiseert zorgt voor deze prijzen.

Verder zijn er ook prijzen voor iedere birdie die geslagen wordt. Dit naar eigen invulling van de club.

3.

Per wedstrijd zijn er in elke categorie punten te verdienen. De puntenverdeling is als volgt:

1e plaats = 6 punten

2e plaats = 5 punten

3e plaats = 4 punten

4e plaats = 3 punten

5e plaats = 2 punten

6e plaats = 1 punt

Voor categorie 1 is de netto score- en voor de categorieën 2 en 3 het aantal stablefordpunten bepalend. Direct na iedere wedstrijd stuurt de organiserende club per e-mail de volledige uitslag naar de toernooiorganisatie. De toernooiorganisatie stelt na elke wedstrijd een tussenklassement op, dat op www.njgt.nl wordt gepubliceerd. Na afloop van de slotwedstrijd wordt de eindwinnaar, zowel de club als individueel, bekend gemaakt en gehuldigd.

4.

Na elke wedstrijd dienen de scorekaarten door de organiserende club te worden meegegeven aan de spelers, zodat de diverse handicaps kunnen worden aangepast. Kaarten die blijven liggen, zullen door de organiserende club worden opgestuurd naar de het secretariaat van de desbetreffende golfclub. Indien de club werkt met E-Golf4U is dit niet nodig, omdat de scores gelijk verwerkt worden. Vandaar bij opgave GSN nummer vermelden.

5.

Bij gelijke score wordt er gewerkt met het ‘Matching Card’ systeem, d.w.z.: Degene die de laatste 9 holes beter heeft gespeeld eindigt hoger. Blijkt de score dan gelijk, dan wordt er gekeken naar de laatste 6 holes. Blijkt de score dan gelijk, dan wordt er gekeken naar de laatste 3 holes. Blijkt de score dan gelijk, dan wordt er gekeken naar de laatste hole. Blijkt de score dan gelijk, dan wordt de winnaar bepaald door een ‘shoot-out’ putt.

6.

De deelnemers spelen greenfee vrij.

7.

De inleg per speler bedraagt € 10,00 per wedstrijd. Drivingrange ballen worden gratis verstrekt. Er worden geen lunchpakketten meegegeven, na afloop worden er (bijv.) wat drinken en een bord patat met een snack geserveerd. Deze inleg wordt voldaan op de wedstrijddag, bij inschrijving.

8.

Iedere deelnemende club betaalt € 30,00 (ongeacht aantal deelnemers) per competitie, voor administratiekosten en eindprijzen. In begin van het seizoen wordt er aan de deelnemende club een factuur gestuurd. Dit wordt gedaan door de club die de slotwedstrijd organiseerd.

9.

Deelname staat open voor jeugd tot en met 21 jaar, minimaal in het bezit van het Clubhandicap 54, de registratie van de clubhandicap op ngfhandicap.nl is leidend. Bij de flightindeling zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met leeftijd en geslacht. Jeugdleden van de organiserende club met baanpermissie, mogen, indien er speelruimte is, op de eigen club meedoen. Zij kunnen echter geen punten halen en nemen dus ook geen deel aan de wedstrijduitslag.

10.

De NJGT-inschrijfformulieren voor de betreffende wedstrijden worden allemaal samen met het wedstrijdreglement per e-mail verstuurd naar de NJGT organisatie. Dit om controle te krijgen of alle clubs zich aanmelden. Dit geldt ook als er vanuit de club geen deelnemers zijn. De NJGT organisatie ontvangt minimaal 1 week van tevoren de ingevulde inschrijfformulieren. Zodra ze van allen binnen zijn sturen zij ze door naar de organiserende clubs. Bij het aanleveren van het inschrijvingsformulier ervoor zorgen dat van alle deelnemers het GSN nummer wordt doorgegeven.

11.

In categorie 1, 2 en 3 wordt het de organiserende vereniging aangeraden om een of twee spotters aanwezig te hebben op hole 1. In categorie (2) onder voorbehoud en 3 worden markers per flight meegestuurd. Deze markers hebben tot taak om mee te tellen, te zorgen voor doorstroming etc., maar mogen zich niet bemoeien met het spel en/of de regels. Deelnemende clubs die kinderen voor categorie 2/ 3 opgeven, stellen één marker per 3 deelnemers ter beschikking, met een minimum van één marker. Bij opgave wordt dit op het inschrijfformulier vermeld. We streven als NJGT organisatie naar vaste markers tijdens de wedstrijden.

12.

In principe zijn de starttijden gedurende de hele competitie uniform, te weten: 09.00 uur. Indien er een andere starttijd is, wordt dit duidelijk op het inschrijfformulier aangegeven. Spelers dienen uiterlijk een half uur voor hun starttijden aanwezig te zijn.

13.

In de categorieën 1 en 2 kunnen de spelers zelf bepalen, conform de NGF-regels, vanaf welke afslagplaats wordt gespeeld. Meisjes mogen niet vanaf de witte tee’s spelen. De keuze van de spelers dient op de inschrijfformulieren en dus vóór aanvang van de wedstrijd te worden opgegeven. De spelers van categorie 3 spelen vanaf de oranje tee’s. Indien men onder de handicap 50.0 zit mag er ook gekozen worden om vanaf de rode tee te starten. Voor de longest-drive en neary gelden alleen voor jongens die van geel en meisjes die van rood spelen, maar vanaf dit seizoen ook voor categorie 3. Categorie is een zowel voor jongens- als meisjes.

14.

Geheel conform NGF-gedragsregels zijn caddies en toeschouwers in de baan niet toegestaan. Toeschouwers zijn van harte welkom tijdens de wedstrijd op de volgende plaatsen: -achter – bij de tee van hole 1 en 10, achter – bij de green van hole 9 en 18.

15.

De organiserende vereniging bepaalt voordat de wedstrijd begint of, en zo ja, hoeveel ouders mogen bufferen. In principe worden per club, uitsluitend indien dit organisatorisch mogelijk is, maximaal twee begeleiders/chauffeurs in de gelegenheid gesteld om als buffer greenfee vrij, achter de wedstrijd aan, een ronde te lopen.

16.

Het maximaal aantal deelnemers wordt door de organiserende vereniging bepaald. Het minimaal aantal deelnemers om een wedstrijd door te laten gaan is 25 deelnemers. 

Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers voor een wedstrijd, wordt de inschrijving bepaald door de volgorde op de inschrijflijst van de deelnemende verenigingen en wordt het aantal deelnemers per vereniging zoveel mogelijk gelijk verdeeld.

17.

Als deelnemers onverhoopt door omstandigheden moeten afzeggen, dan gebeurt dit minimaal 2 dagen van tevoren en rechtstreeks bij de contactpersoon van de organiserende club. In ‘5 voor 12’- situaties moet er (telefonisch) afgezegd te worden bij het clubhuis van de organiserende club. Bij het niet komen opdagen zonder afmelden, gelden de volgende (staf)regels: – Het inschrijfgeld moet alsnog aan de organiserende club worden betaald. – Een passende straf voor z’n voorval zal door het bestuur van de NJGT worden opgelegd. De uiteindelijke straf zal worden meegedeeld aan alle NJGT-vertegenwoordigers binnen de clubs

18.

Uitgangspunt is dat we eerlijk spelen en correct gedrag moeten bevorderen. Dit betekent dat er veel aandacht zal zijn vanuit de organiserende verenigingen en de NJGT-toernooi organisatie m.b.t. eerlijk tellen, eerlijk de regels toepassen, en hoe te handelen indien er sprake is van evt. oneerlijk spel. Een speler die een andere speler betrapt op oneerlijk spel moet dit direct melden tijdens de betreffende hole aan zijn medespeler(s) en na afloop melden bij de wedstrijdleiding. In geval van onduidelijkheid over een regel: eventueel een 2de bal spelen en beide scores noteren. Het geval dient z.s.m. bij een in de baan aanwezige referee te worden gemeld.

19.

Tijdens de NJGT-wedstrijden is het NGF ‘zero tolerance’ beleid van toepassing: indien er sprake is van een ‘overtreding’ (zoals schelden, het gooien met stokken, fysiek geweld) dan wordt de betreffende speler voor die wedstrijd gediskwalificeerd, krijgt een waarschuwing, en wordt, indien het opnieuw gebeurt tijdens de volgende wedstrijd, uitgesloten van verdere deelname aan de competitie.

20.

Onvoorzien: in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de NJGT-toernooi organisatie